air suci

Macam Air Suci yang Mensucikan

Assalaamu ‘alaikum wa rohmatullahi wa baro kaatuh. Bis millahi wal hamdu lillahi wa shollallahu wa sallama ‘ala rosulillah sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ‘alaa...
Dorado Golden
1 min read